Vi producerar relativt billigare produkter med hög kvalitet.