kita menghasilkan produk yang agak murah dengan kualiti yang tinggi.