ما در تولید محصولات ارزان تر با کیفیت نسبتا بالا است.